งานรับรางวัล ประจำปี 2566 Thailand Trust Mark บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศงาน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา งานรับรางวัล ประจำปี 2566 Thailand Trust Mark บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับรางวัล Trust Mark Thailand ประจำปี 2566
โดยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
สังคม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรมAbout the Author

You may also like these