นโยบายความเป็นส่วนตัว

       บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้เพื่ออธิบายวิธีการที่ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชม “เว็บไซต์” หรือใช้ “บริการ” บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้มีผลกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชม “เว็บไซต์” หรือใช้ “บริการ” และไม่มีผลกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่  บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)  ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการของผู้ใช้ บริษัท เพชรสยาม คนอื่น ๆ  “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เพชรสยาม และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อท่านใช้ “เว็บไซต์” และ “บริการ” ของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)

โปรด “ติดต่อ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)” ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

  1. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

      บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซึ่งรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ด้วยการกรอกแบบฟอร์มผ่านหน้าเว็บ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ใช้ร้องขอ ซึ่ง บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) อาจขอให้ผู้ใช้กรอกชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดและยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

  1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าข้อมูลนั้นยังอยู่ในความต้องการทางธุรกิจ และไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย  บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้  บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จะยังคงใช้และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าวตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

  1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) อาจประมวลผล ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการในข้อมูลทางธุรกิจของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) เช่น การตรวจสอบผู้ใช้งาน ระดับการใช้งาน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ ในส่วนของการแจ้งข่าวสารถึงผู้ใช้เป็นครั้งคราว  ทั้งนี้ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จะทำโดยส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กร และข้อมูลทางกฎหมายที่ผู้ใช้ควรต้องทราบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน  นอกจากนี้ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ยังอาจประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อปรับบริการหรือประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในความสนใจของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเว็บไซต์และบริการของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ตอบกลับคำขอของผู้ใช้ เช่น ติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับคำถามที่ผู้ใช้ส่งมายังฝ่ายบริการของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)

  1. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

     ในกรณีที่ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งหรือหมายเรียกหรือคำบังคับหรือหมายบังคับคดีของศาล อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

  1. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

     บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จัดวางระบบรักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล  ในขณะที่ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)ให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ดังกล่าว ผู้ใช้ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของผู้ใช้ และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) มีเกี่ยวกับผู้ใช้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยสามารถร้องข้อตามช่องทางการติดต่อ ข้อ9. เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

7.การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) มีการทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง และมีความปลอดภัยที่เหมาะสม หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

  1. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ผู้ใช้ควรทราบ

     การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ให้สอดคล้องกับวิทยาการเทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลให้ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) อาจต้องแก้ไข “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) บนเว็บไซต์หรือการให้บริการ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับต่อ  “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ตามประกาศฉบับนี้  ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จะประกาศให้ผู้ใช้ทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า “การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย“ ในเว็บไซต์ของ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) นอกจากนี้ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)อาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อีเมลหรือวิธีอื่น

  1. ช่องทางติดต่อ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)

     หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด

4 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

 โทร: 02-416-1040, 02-416-1050, 02-415-8987    email : support@petchsiamthai.com

23  พฤษภาคม 2565