ตู้ Knock Down 2552 3 ชั้น

SKU: No.1117 Category:

Description

ชื่อสินค้า : ตู้ Knock Down 2552 3 ชั้น
รหัส SKU : No.1117
ขนาดสินค้า : 40 x 42.5 x 68
คุณสมบัติ :

  • ผลิตจากวัสดุ PP พลาสติก
  • ใช้จัดเก็บสิ่งของอเนกประสงค์
  • ลิ้นชักสามารถรับ นน. ได้ไม่เกิน 5 kg. ต่อชั้น